Dit is een website voor mensen die geïnteresseerd zijn in NET in België. Als u buiten België bent, selecteer dan uw land.
Dit is een website voor mensen die geïnteresseerd zijn in NET in België. Als u buiten België bent, selecteer dan uw land.

Bekijk de video voor meer informatie over klinische studies

02:35

Wat is een klinische studie?

Een klinische studie is een zorgvuldig geplande studie met menselijke vrijwilligers om te weten te komen of een behandeling veilig en doeltreffend is. Dit soort wetenschappelijke studie is de sleutel tot alle medische vooruitgang, omdat ze deze vragen helpt beantwoorden:

  • Werkt de behandeling?
  • Werkt ze beter dan andere behandelingen voor dezelfde aandoening?
  • Is ze veilig voor verschillende groepen patiënten?

Elke klinische studie richt zich op het vinden van een betere manier voor het begrijpen, voorkomen, diagnosticeren of behandelen van een ziekte. Alle klinische studies worden onderzocht door externe experts om te verzekeren dat de gezondheid van de deelnemers wordt gewaarborgd. Daarnaast moeten verschillende fasen van studies worden uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid te volgen voordat een nieuwe behandeling wordt goedgekeurd en op grote schaal beschikbaar wordt gesteld.

“De meeste behandelingen die we vandaag gebruiken, zijn beschikbaar omdat anderen vrijwillig hebben deelgenomen.”

Wat zijn de verschillende soorten klinische studies?

Er zijn twee soorten klinische studies waaraan mensen met NET kunnen deelnemen: Interventionele studies en observationele studies. Beide soorten studies zijn belangrijk om het begrip van ziekten en hun behandeling te vergroten.

De eerste wordt een interventionele studie genoemd. Hierbij kijkt men naar een specifieke behandeling of manier om een aandoening aan te pakken (een interventie). Deze studies vormen een belangrijk onderdeel in de zoektocht naar welke gezondheidseffecten specifiek door de behandeling worden veroorzaakt.

De tweede wordt een observationele studie genoemd, die de gezondheid van deelnemers in een meer natuurlijke of praktijkomgeving opvolgt door te bestuderen wat mensen reeds doen of hoe ze normaal worden behandeld. Deze studies geven wetenschappers een realistischer idee van hoe een bepaalde factor (zoals een behandeling met een geneesmiddel) de gezondheid beïnvloedt, hoewel observationele studies niet kunnen helpen bij het bepalen van oorzakelijke relaties.

Hoe worden klinische studies uitgevoerd?

Er zijn vier belangrijke stappen of fasen betrokken bij klinische studies, die meestal beginnen met het testen van de veiligheid van een experimenteel geneesmiddel of procedure bij een kleine groep gezonde mensen of patiënten voordat wordt gekeken of het werkt in de groep patiënten waarvoor het is bedoeld.

Deze studies worden pas uitgevoerd na enkele jaren van strenge beoordeling in het laboratorium en bij dierproeven, en na gepaste goedkeuring van regelgevende instanties zoals het Europees Geneesmiddelenbureau in Europa. Als een geneesmiddel in de ene fase succesvol is, kunnen onderzoekers doorgaan naar de volgende fase.

Fasen van een klinische studie

Wat kan een klinische studie aantonen?

Doorgaans hebben klinische studies tot doel om zowel de werkzaamheid (hoe goed een behandeling werkt) als de veiligheid (welke bijwerkingen optreden tijdens de studie en wat verwacht kan worden bij de behandeling) aan te tonen.

Veiligheid is een prioriteit in klinische studies, dus onderzoekers houden nauwlettend toezicht op ongewenste effecten die mogelijk kunnen worden toegeschreven aan de behandeling. Deze staan ook bekend als bijwerkingen.

Als het gaat om werkzaamheid, kunnen onderzoekers beoordelen of een behandeling een specifieke aandoening lijkt te beïnvloeden en hoe goed het werkt in vergelijking met andere behandelingsopties.

Hoe zijn resultaten van klinische studies nuttig voor zorgverleners?

Bijna alle behandelingsbeslissingen zijn gebaseerd op de resultaten van klinische studies na een registratie van de geneesmiddel. Wanneer artsen en andere zorgverleners beslissen welke behandeling aan een patiënt aan te bevelen, overwegen ze zorgvuldig de resultaten van studies voor de aandoening van de patiënt, naast de bestaande richtlijnen en behandelingen die beschikbaar en goedgekeurd zijn in het land.

Met deze informatie kunnen zorgverleners de behandelingskeuzes inperken zodat ze de behandeling kunnen voorstellen die het meest waarschijnlijk werkt, gezien de eerder geteste behandelingen bij vergelijkbare personen. Artsen werken hun kennis voortdurend bij door de gepubliceerde resultaten van nieuwe klinische studies te lezen.

De resultaten van klinische studies worden vaak gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Zowel zorgverleners als het publiek kunnen zoeken naar de meest actuele wetenschappelijke publicaties met behulp van een database die PubMed heet. Dit is een gratis dienst die wordt aangeboden door de Amerikaanse National Library of Medicine® en geeft toegang tot artikelen die gepubliceerd worden in medische, verpleeg-, tandheelkundige, veterinaire en andere gezondheidszorgtijdschriften.

Hoe zijn resultaten van klinische studies nuttig voor patiënten?

Na het krijgen van een diagnose zoeken veel mensen informatie op over hun aandoening om meer te weten te komen over verschillende behandelingsopties. Met name online zijn sommige informatiebronnen betrouwbaarder dan andere.

Klinische studies zijn een van de meest objectieve indicatoren van hoe een behandeling werkt, dus de studieresultaten zijn de beste manier om de relatieve verdiensten van verschillende behandelingen te beoordelen voor discussie met zorgverleners.

Waarom nemen mensen deel aan een klinische studie?

Mensen nemen om vele redenen deel aan klinische studies, gaande van gewoon anderen willen helpen en bijdragen aan het bevorderen van de medische kennis tot de kans benutten om mogelijk de recentste behandeling voor een ziekte te krijgen. Klinische studies zijn vaak een manier om de nieuwste behandelingen en benaderingen te krijgen voordat ze algemeen beschikbaar worden.

Het succes van klinische studies bestaat erin op een zo efficiënt mogelijk manier de juiste patiënten te vinden voor een studie. Vrijwilligers maken het mogelijk om nieuwe behandelingen te testen en belangrijke medische vooruitgang te boeken. Alle behandelingen die vandaag beschikbaar zijn, voor alle ziekten, werden getest in klinische studies met vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zijn er geen studies en zouden er nooit nieuwe geneesmiddelen zijn.

Hoe kan ik voordeel halen uit deelname aan een klinische studie?

Hoe kan ik deelnemen aan een klinische studie?

Als u wilt deelnemen aan een klinische studie, praat dan met iemand van uw zorgteam, want zij kunnen u adviseren of dat voor u al dan niet mogelijk is, en of er studies in uw regio zijn waaraan u kunt deelnemen.

Uw gespecialiseerde NET-arts of een iemand anders in uw multidisciplinair team zal u ook precies kunnen vertellen wat er bij een klinische studie komt kijken, zodat u volledig begrijpt wat er zou gebeuren als u akkoord gaat met deelname.

Uw nationale patiëntensteungroep kan u ook begeleiding bieden over waar er klinische studies naar NET worden uitgevoerd in uw regio. Liefdadigheidsverenigingen inzake kanker, zoals Stichting tegen Kanker, bieden eveneens informatie over klinische studies naar kanker.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De European Patients’ Academy

De website van de European Patients’ Academy bevat publicaties die u kunt lezen en downloaden over de opzet van klinische studies, het analyseren van de resultaten van klinische studies en het beoordelen van de waarde van de resultaten van klinische studies.

Het Center for Information and Study on Clinical Research Participation

De website van het Center for Information and Study on Clinical Research Participation (het Centrum voor informatie en studies over deelname aan klinisch onderzoek) bevat informatie om mensen te helpen beslissen of ze al dan niet willen deelnemen aan een klinische studie. De website bevat veelgestelde vragen waarmee u meer te weten kunt komen over deelname aan een studie en waar u rekening mee moet houden voordat u aan een studie deelneemt.

ClinicalTrials.gov

De website ClinialTrials.gov is ontwikkeld als een plaats om details te posten over klinische studies die over de hele wereld plaatsvinden.

 

Geëtiketteerd:

over net

Volg dit onderwerp

Beoordeel deze inhoud

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Meer informatie over NET vinden

FAQs by experts

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over NET? Kijk of er een antwoord bestaat van een van onze experts (deze antwoorden zijn geen vervanging voor persoonlijk medisch advies).

Bekijk veelgestelde vragen

NET patient support groups

Patiëntensteungroepen voor NET

Patiëntensteungroepen voor NET kunnen vaak sociale en emotionele steun bieden.

Patiëntensteungroepen vinden

Find support services in your area

Een NET-kliniek zoeken

Bekijk een lijst met gespecialiseerde NET-klinieken en ziekenhuisafdelingen in Europa.

Een NET-kliniek zoeken

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen bieden. Klik hier voor meer informatie.
Ipsen logo
Deze website is voor mensen die geïnteresseerd zijn in NET in België. Selecteer uw land als u zich buiten België bevindt. Deze website is ontwikkeld door Ipsen in samenwerking met mensen die NET hebben en de zorgverleners die instaan voor hun zorg. Ipsen wil iedereen bedanken voor hun waardevolle inzichten en verhalen. Alle namen die op deze website worden gebruikt, zijn niet noodzakelijkerwijs echte namen. Bezoek www.ipsen.com voor meer informatie over ons. Websiteontwerp en -ontwikkeling door Kanga Health Ltd. ALL-ALL-002300/November 2020